Symbolen

Symbolers tolkning beror på vem som beskådar och i vilken miljö de visas upp. Av den anledningen finner vi det angeläget att beskriva vad vår symbol står för. Den översta delen visar att vi är öppna och mottagliga, i motsats till inskränkta och slutna. Mittpartiet tolkas som jaget eller individen och slutligen den nedre korsformade delen står för det materiella. Tolkningen skall alltså vara att vi är öppna och mottagliga och att vi som individer står över det materiella. Sui Cultus kommer från latinet och står för personlig, inre utveckling.