Grundstenar

Stiftelsen vill utifrån sin ideologiska grundsyn ge - tillfällen till reflektion över livets mening och mål för att nå personlig utveckling och inre mognad - äkta och utvecklande gemenskap som inspirerar till ett aktivt engagemang för medmänniskors bästa och samhällets väl.