Deltagande

Deltagare i Sui Cultus kan de män bli som rekommenderas av någon tidigare deltagare i Sui Cultus. Den som har blivit rekommenderad för deltagande skall sedan godkännas av Styrelsen inom Sui Cultus. Den nya deltagaren upptas, efter en invigningsceremoni, av Sui Cultus Grad I. Sedermera kan den nya brodern, efter delaktighet och bidragande i stiftelsens arbete, uppnå påföljande grader upp till grad VII som är den högsta. Stiftelsearbetets art beror på vilken grad-tillhörighet man har. Styrelsen fördelar eventuella uppdrag mellan deltagarna.