Aktiviteter

Vi har sammankomster vid åtta tillfällen per år, då vi träffas för att utvecklas som individer. Detta kan ske antingen genom föreläsningar om ett ämne som är intressant eller genom diskussioner inom stiftelsen. Vi är öppna att diskutera vilket ämnet än må vara. Den gemensamma nämnaren är dock alltid att vi skall få möjligheten att lära oss nya saker och därigenom utvecklas som människor. I samband med dessa sammankomster intas också en enklare måltid där vi också får möjligheten till social samvaro.